Loading...
Čím se zabývám

Psychoterapie & Koučink & Trénink

services
01
Párová psychoterapie

Povídání mezi partnery a terapeutem s cílem nalézt spokojenost ve vztahu a porozumění protějšku …

services
02
Individuální psychoterapie

Bezpečný a nehodnotící prostor, kdy je terapeutova pozornost věnována jednomu klientovi, jeho prožívání, emocím a obtížím …

services
03
Psychoterapie pro mladistvé

Spolupráce s dospívajícími formou individuální terapie. Řešení obtíží, konfliktů a otázek spojených s dospíváním …

services
04
Životní koučink

Vhodný pro životní změny, rozvinutí potenciálu i ujasnění cílů. Vychází z přítomnosti s jasnými kroky vedoucími ke změně …

services
05
Business koučink

Je určen pro pro jednotlivce, kteří chtějí rozvíjet aktivitu, tvořivost a talent. Zvyšuje motivaci, odpovědnost a profesionalitu …

services
06
Koučink pro mladistvé

Spolupráce s dospívajícími formou koučinku. Řešení obtíží, konfliktů a otázek spojených s dospíváním …

services
06
Osobní trénink

Aktivně žít, zdravě se hýbat a dobře vypadat. Podpora přirozené spolupráce těla, mysli a současně radosti ze sportovních výkonů …

Kolik stojí mé služby

Ceník

Psychoterapie
Kč/hod 950

  • Terapeutické sezení trvá 55 min dle dohody, osobně nebo online. Zdravotně handicapovaní, rodiče na mateřské dovolené, studenti a senioři mají slevu 100,- na každé sezení.

Koučink
Kč/hod 1000

  • Konkrétní podmínky spolupráce jsou domluveny v rámci úvodní konzultace na základě situace koučovaného a rozsahu spolupráce. Koučovací sezení trvá 55 min dle dohody, osobně nebo online.

Osobní trénér
Kč/hod 1000

  • Specializace na kondiční trénink, bolesti zad, kompenzaci svalových dysbalancí, cvičení těhotných kardiotrénink, sportovní trénink, rehabilitaci, stravu i na vyvážený a zdravý životní styl.

Jste vítáni!